Volosinovszky család

A Volosinovszky címer (1667)


I. Lipót király 1667. július 22-én kelt címereslevelével nemességet adományozott Volosinovszky Ferencnek és testvérének, Mihálynak. A törvény szerint egy éven belül ki kellett hirdetni a megye nemességéből álló megyegyűlésen. Ez meg is történt, 1668. április 14-én hirdették ki Bereg megyében.

Volosinovszky címer


(A Wappenbuch V. kötet 495. oldalán található címerrajz alapján Nyulásziné Straub Éva főlevéltáros útmutatásai alapján Szűcs István által rekonstruált címerrajz.)


Volosinovszky címer


(Forrás: Die Wappenbuch des Adels in Ungarn" I-V.Bd. Nürnberg, 1885-1894. Sorozat cím: Siebmacher: Das grosses und allgemeines Wappenbuch. A Volosinovszky-adatok az I. kötet 723-724. oldalán találhatók, a címerrajzot pedig az V. kötet 495. oldala tartalmazza.)