Volosinovszky család

Volosinovszky Ferenc ajaki kántorságot kér (1796. február 3.)
Volosinovszky Ferenc kántorságot kér - magyar nyelvű

(Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza. Levéltári jelzet: GKPL IV/1a Fasc. 13 No 17)

» A képekre kattintva nagyban is megtekinthetők «


Volosinovszky Ferenc kántorságot kér Volosinovszky Ferenc kántorságot kér
Nagy Méltóságú Excellenciád,
Nagyon Kegyelmes Uram!

Alább írott, mivel az Ajaki Parókiából, annyival is inkább, hogy sem jó háza, sem szántó földje, sem kaszálója az kántornak nem volna, ő pedig számosabb cseléddel lévén semmiképpen tovább ottan nem élhetne, Excellenciád kegyes színe előtt mély alázatossággal abban esedezik, hogy rajta atyaiképpen könyörülni, és hasznosabb be…ommal kegyesen megvigasztalni. Excellenciád méltóztatná aküs atyai irgalmasságát midőn elvárná, holtig marad Ungváron 1796. február 3.

Excellenciádnak

Alázatos esedezője
Volosinovszky Ferenc
Ajaki kántorVolosinovszky Ferenc kántorságot kér - latin nyelvű

(Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza. Levéltári jelzet: GKPL IV/1a Fasc. 13 No 17)

» A képekre kattintva nagyban is megtekinthetők «

Volosinovszky Ferenc kántorságot kér Volosinovszky Ferenc kántorságot kér