Volosinovszky család

Volosinovszky György bizonyítványai (1818. február 5.)
Volosinovszky György bizonyítványa 1.

(Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza. Levéltári jelzet: GKPL IV/1a Fasc. 26 No 7)

Volosinovszky György (1794) újfehértói nemes ifjúnak, aki 1818.02.15-én házasságot kötött Horváth Julianna (1800) hajdúdorogi lakossal, a házasság és Hajdúdorog mezővárosba költözés előtt bizonyító levelet volt köteles bemutatni előző lakóhelye parókusától.

» A képre kattintva nagyban is megtekinthető «

Volosinovszky György bizonyságlevele 1.


Békesség az olvasónak!

Alább megírt adom tudtára mindenkinek, akiknek illik, hogy minekutána ezen levelemet mutató nemes ifjú Volosinovszky György parókiámra hozzám jővén arra kért volna illendően engemet, hogy tulajdon maga viseletéről való bizonyító levelet adnám ki, és ezennel írnám meg. Mely kívánságának, hogy eleget tegyek, bizonyítom, hogy már kilenc esztendőbéli parókiásságom alatt magát nemes ifjú Volosinovszky György mindenekben úgy viselte, mint egy nemes ifjú, illendő az emberi pártosságban, egész becsületet s tiszteletet, a hasonlókkal való barátságban egész szeretetet, a templomban való járásban egész ájtatosságot mutatott minden időben. Melyért egyéb iránt, mint józan magaviseletű ifjú ezennel megismervén bizonyítok.

Rácújfejértó, 1818. február 5.
Szilágyi Mihály R. Fejértói orosz parókus
Volosinovszky György bizonyítványa 2.

(Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza. Levéltári jelzet: GKPL IV/1a Fasc. 26 No 19)

Volosinovszky György (1794) újfehértói nemes ifjú latin nyelvű bizonyító levele előző lakóhelye parókusától, amelyet Horváth Julianna (1800) hajdúdorogi lakossal történő a házasságkötése és Hajdúdorog mezővárosba költözése okán állított ki.

» A képre kattintva nagyban is megtekinthető «

Volosinovszky György bizonyságlevele 2.Volosinovszky György bizonyítványa 3.

(Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza. Levéltári jelzet: GKPL IV/1a Fasc. 26 No 7)

Volosinovszky György (1794) újfehértói nemes ifjúnak, aki 1818.02.15-én házasságot kötött Horváth Julianna (1800) hajdúdorogi lakossal, a házasság és Hajdúdorog mezővárosba költözés előtt bizonyító levelet volt köteles bemutatni előző lakóhelye elöljáróságától.

» A képre kattintva nagyban is megtekinthető «

Volosinovszky György bizonyságlevele 3.

Mi, alább írt helységünk hites elöljárói, s bírája, megkerestetvén nemes ifjú Volosinovszky Györgyről, ki mind származását, mind neveltetését ugyancsak írt helységünkben élte az magaviseletéről, és erkölcséről, nékie bizonyság levelet adnánk. Mi tehát, kiknek a nevezett ifjú mindenkor ismeretségünkbe róla, felőle mindenekbe hitünk, és jó lelkünk ismereti szerint tanúbizonyságunkat tévén, hitelesen valljuk és bizonyítjuk, hogy magát mindenkor józanul, jámborul és nemes erkölccsel viselte légyen. Melynek nagyobb, és hitelesebb voltára kiadtuk ezen helységünk folyó pecsétjével megerősített…

R. Újfejértó, 1818. február 5.
Kiadta hites nótárius főbíró Fekete János
Kecskeméthy József hites tanácsával
Volosinovszky György bizonyítványa 3. (folytatás)» A képre kattintva nagyban is megtekinthető «

Volosinovszky György bizonyságlevele 3. (folytatás)

Nevezett ifjú részére a bírók által kiadott bizonyság levélben foglalatja, hogy így légyen, általam bizonyíttatik.

Fejértó, 1818. február 5.
Szunyoghy Sándor bíró